Resmi Gazete’de yayımlanan 477 sayılı yeni KHK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik bir kaç düzenleme yapıldı.

Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 74 maddeden oluşan yeni KHK Resmi Gazete’de yayımlandı.

477 sayılı KHK ile Bakanlar Kurulu’nun yetkileri Cumhurbaşkanı’na geçmiş oldu.

Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK’ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı’na yapılmış sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren yeni KHK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek.