TCMB, enflasyon hedefinin tutturulamamasıyla ilgili olarak hükümete açık mektup yazdı.

Mektupta, “Enflasyonun bulunduğu seviyeler ve küresel belirsizlikler fiyat istikrarına dair riskleri canlı tutmakta ve temkinli bir politika yaklaşımı gerektirmektedir” denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde hedeften sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemler”le ilgili olarak hükümete mektup açık mektup yazdı.

Sponsorlu

‘LİRADAKİ DEĞER KAYBI VE FİYATLAMADA BOZULMA ENFLASYONU ARTTIRDI’

2018 Yılı Para ve Kur Politikası”nda 2018 yılı için enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak belirlendiği hatırlatılan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“2018 yılında enflasyonun hedefin üzerinde gerçekleşmesinde Türk lirasındaki değer kaybı ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma belirleyici olmuştur. Yılın ilk yarısında görece güçlü
seyreden iktisadi faaliyet yılın üçüncü çeyreğinden itibaren zayıflamış ve talep koşulları özellikle yılın son çeyreğinde enflasyonu düşürücü yönde etkilemiştir. Türk lirasındaki kısmi değerlenme, petrol fiyatlarındaki gerileme ve bazı dayanıklı tüketim mallarında yapılan vergi indirimlerinin olumlu etkileri yılın son çeyreğinde enflasyona düşüş yönünde katkı veren diğer unsurlar olmuştur.”

Para politikası adımları ve ekonomik programla fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alındığı belirtilen mektupta, enflasyonun bulunduğu seviye ve küresel belirsizlikler nedeniyle fiyat istikrarına yönelik riskleri devam ettiği, “temkinli bir politika yaklaşımı gerektiği” ifade edildi.

‘TCMB TARAFINDAN İLAVE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR’

TCMB’nin, fiyat istikrarı için bütün araçları kullanmayı sürdüreceği kaydedilen mektupta, “Para politikası duruşu oluşturulurken, enflasyonun düşüş sürecini devam ettirerek öncelikle tek haneye, ardından nihai enflasyon hedefi olan yüzde 5’e yaklaşması amaçlanmaktadır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler TCMB tarafından yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” denildi.

‘SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’

Sıkı para politikasının enflasyon hedefi için önemli olduğu vurgulanan mektup, şöyle devam etti:

“Enflasyondaki katılığın azaltılması, fiyatlama davranışlarına dair risklerin sınırlanması ve enflasyon hedefine ulaşılması açısından sıkı para politikası duruşu ve güçlü politika eşgüdümünün devamı büyük önem taşımaktadır. Bu görünüm altında, risk algısının iyileşmeye devam edeceği ve güven kanalı ile kredi kanalının iktisadi faaliyetteki toparlanmaya kademeli olarak destek vereceği öngörülmektedir.

TCMB, kalıcı fiyat istikrarı için yapısal alanlardaki çalışmaları desteklemeyi sürdürecektir. Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak düzenlemelere devam edilmesi, fiyat istikrarına ve toplumsal refaha önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, TCMB’nin yapısal unsurların analizine ve makro ihtiyati politikaların oluşturulmasına katkı vermeye yönelik çabaları sürecektir.”