Kredi kartı kullanıcılarını üzecek haber…

Merkez Bankası (MB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını artırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek değişikliğe göre yeni faiz oranları şöyle:

  • Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02,
  • Türk lirası cinsinden aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52,
  • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62,
  • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,12 oldu.

Artış Ne Kadar?

2018 yılının 2. çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları 1 Temmuz’dan önce şöyleydi:

Sponsorlu
  • Türk lirası için yüzde 1,84,
  • Yabancı para için yüzde 1,47,
  • Aylık azami gecikme, Türk lirası için yüzde 2,34,
  • Yabancı para için yüzde 1,97.

‘KREDİ KARTI YERİNE TÜKETİCİ KREDİSİ TERCİH EDİN’

MB, bankaların kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediğine de vurgu yaparak, “Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” dedi.

Resmi gazetede yayımlanan açıklamanın tam hali şöyle:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK

AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2018/4)

MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02’dir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62’dir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52’dir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,12’dir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.