Avrupa’da bağımsız olmak isteyen başka halklar da var.

İspanya’dan Hırvatistan’a, Fransa’dan Almanya’ya, Danimarka’dan Birleşik Krallık ve Romanya’ya kadar pek çok Avrupa ülkesinde aktif biçimde tartışılan bir konu bağımsızlık.

Bu içerikte bağımsız olmayı arzulayan diğer toplulukların kim oldukları hakkında bilgi verdik.

İspanya – Bask Bölgesi

İspanya – Bask Bölgesi’nde Nüfus: 3 milyon; Nüfusun yaklaşık %4,6’sı bağımsızlık istiyor

Bask milliyetçileri 19. Yüzyıldan itibaren hem Fransa’da hem de İspanya’da yaşayan ve Bask dilini konuşan halk için bağımsız bir devlet istiyor.

Sponsorlu

ETA yaklaşık 50 yıl süren silahlı mücadelesini 2011’de sonlandırdığını açıkladıktan sonra, bölgede şiddet eylemleri azalmıştı.

Silah bırakma karşılığında Bask bölgesine geniş özerklik hakları tanıyan İspanyol merkezi hükümeti ise bağımsızlık isteklerine katı bir şekilde karşı çıkıyor.

Fransa – Korsika

Fransa – Korsika’da
Nüfus: 329.599; Nüfusun yaklaşık %0,49’u bağımsızlık istiyor

Korsika’daki milliyetçi hareket, 1960’lardan bu yana özerklik istiyor.

Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi ise 1976’dan bağımsızlık mücadelesi veriyor.

Örgüt 2016’da silahlı mücadeleye son verdiğini açıklamıştı.

Fransa – Bretonya

Fransa – Bretonya’da
Nüfus: 3,3 milyon; Nüfusun yaklaşık %5’i bağımsızlık istiyor

Bretonya’nın güçlü bir kültürel kimliği var ve Avrupa’nın Kelt kökenli altı halkından birisi olarak görülüyorlar.

Bretonya milliyetçileri Fransa içinde ya da tam bağımsız olarak öz yönetim istiyor.

2013’te yapılan bir kamuoyu yoklaması Bretonya’da bağımsızlığa olan destek yüzde 18 seviyesindeydi. Halkın yüzde 37’si kendisini Bretonyalı olarak görüyor.

Almanya – Bavyera

Almanya – Bavyera’da Nüfus: 12,9 milyon; Nüfusun yaklaşık %15,6’sı bağımsızlık istiyor

Bavyera milliyetçiliği ulus devletin 1871 yılında oluşturmasından bu yana gücünü koruyor.

Bavyera’nın bağımsızlığını isteyen siyasi parti 1950’li yıllarda büyük destek çekse de ilerleyen dönemlerde partiye destek azalmış gözüküyor.

Ancak 2017’de yapılan bir kamuoyu yoklaması her üç Bavyeralıdan birisinin bağımsızlıktan yana olduğunu gösteriyor.

Birleşik Krallık – İskoçya

Birleşik Krallık bağımsız olmak isteyen bölgeler

Nüfus: 5,4 milyon; Toplam nüfusun %8,2’si bağımsızlık istiyor

İskoçya, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren özerklik talebini gündeme getirmişti.

1934’te kurulan İskoç Ulusal Partisi ise o tarihten bu yana tam bağımsızlık için kampanya yürütüyordu.

İskoçya 1999 yılından bu yana bir dizi özerklik hakkını almayı başarak, 2014’te düzenlenen bağımsızlık referandumunda seçmenlerin yüzde 84’ü sandığa gitmiş, bağımsızlık yanlılarının oyu yüzde 44,7’de kalmıştı.

Birleşik Krallık’a bağlı kalmaktan yana kullanılan oylar yüzde 55,3 seviyesine gelmişti.

İskoç Ulusal Partisi’nin lideri Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararı sonrası ikinci bir bağımsızlık referandumunun güçlü bir ihtimal haline geldiğini belirtmişti.

Birleşik Krallık- Galler

Birleşik Krallık bağımsız olmak isteyen bölgeler

Nüfus: 3,1 milyon; Toplam nüfusun %25’i bağımsızlık istiyor

19. yüzyılın ortalarından bu yana Galler’de bağımsızlık hareketi devam ediyor.

Galler’in milliyetçi partisi Plaid Cymru, 1925’te kurulmasından bu yana bağımsız bir Galler için mücadele etmeye devam ediyor.

İskoçya gibi Galler de 1997’de özerklikten yana oy kullandı ve iki yıl sonra da yerel meclisini oluşturdu.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Galler’de halkın yüzde 40’ının yerel meclis yetkilerinin artırılmasından yana olduğunu gösteriyor. Halkın yüzde 25’i ise tam bağımsızlığı istiyor.

Birleşik Krallık – Kuzey İrlanda

Birleşik Krallık bağımsız olmak isteyen bölgeler

Kuzey İrlanda’nın İrlanda Cumhuriyeti’ne katılmadan bağımsızlığını ilan etmesini talep eden hareket 1920’lerden bu yana aktif durumda.

Her ne kadar 1985’teki İngiltere- İrlanda anlaşmasıyla birlikte bağımsızlık hareketi yeniden güç kazanmış olsa da hareket geniş kitlelerin desteğini çekmeyi hala başaramadı.

Belçika – Flanders

Belçika ‘da bağımsızlık talep eden yerler

Nüfus: 6,4 milyon; Toplam nüfusun %56,3’ü bağımsızlık istiyor

Belçika’nın görece daha zengin ve Felemenkçe konuşulan bölümünde uzun yıllardır bağımsızlık hareketleri aktif durumda.

Yeni Flaman Müttefikliği, federal meclisin en büyük partisi.

Mevcut koalisyonu kurabilmek için bazı taleplerinden taviz vermek durumunda kalsa da, 2019 seçimlerinin ardından daha fazla özerkliğin Flanders bölgesine devredilmesini ve Belçika’nın kademeli olarak iki farklı ülkeye bölünmesini isteyecek.

Belçika – Valon Bölgesi

Belçika ‘da bağımsızlık talep eden yerler

Nüfus: 3,6 milyon; Toplam nüfusun %32’si bağımsızlık istiyor

Valon Bölgesi geniş özerklik haklarına sahip olmasına rağmen bölgede yaşayanların önemli kısmı, bir yandan Fransız kimliğini koruyup diğer yandan da Belçika’ya bağlı kalmaktan yana.

Fakat Valon bölgesinin Fransa’ya bağlı kalınmasını talep eden siyasi hareketler de var.

Yine de bu hareketlere destek geçmişten bu yana hep düşük düzeydeydi.

İtalya – Güney Tirol

Nüfus: 511.000; Toplam nüfusun %0,9’u

Güney Tirol’de yaşayan halkın büyük bir kısmı Almanca konuşuyor.

Bölge, Birinci Dünya Savaşı sonunda İtalya’ya bağlanmıştı. 1970’lerde özerklik haklarını kazanan Güney Tirol’de 1950’lerden bu yana ayrılıkçı hareketler aktif durumda.

60’lı yıllarda, bombalı saldırılar da düzenleyen ayrılıkçılar, önce bağımsız bir Güney Tirol şehir devleti kurulmasını, ardından da Avusturya’ya bağlanılmasını istiyor.

Yapılan kamuoyu oylamaları, bölgede İtalya’dan ayrılma fikrine desteğin yarıdan fazla olduğuna işaret ediyor.

İtalya – Sicilya

İtalya – Sicilya’da
Nüfus: 5 milyon; Nüfusun yaklaşık %8,25’i bağımsızlık istiyor

Yerel kültürel mirasına ve geleneklerine dikkat eden Sicilyalı özerklik hareketleri, 2000’li yılların başından bu yana aktif durumda.

Bölgede özerkliğin yanı sıra tam bağımsızlık çağrıları da yapılmakta.

2008 – 2012 yılları arasında adanın yerel yönetimi özerklik yanlısı bir partinin elinde bulunuyordu.

Danimarka – Faroe Adaları

Nüfus: 50.030; Toplam nüfusun %0,9’u.

1946’da bağımsızlık isteyen Faroe Adaları, o tarihten bu yana özerk olarak kalmış durumda.

Hâlâ Danimarka Krallığı altında bulunan adalarda Danimarka’dan 900 km uzakta olduğunu, kültürel farklılıkların bulunduğunu ve dilin de farklı olduğunu savunan bağımsızlık yanlıları, Danimarka’dan tamamen bağımsız olmak istiyor.

Romanya – Sekelistan

Romanya – Sekelistan’da Nüfus: 800.000; Nüfusun yaklaşık %4,5’i bağımsızlık istiyor

Romanya’nın merkezinde bulunan bir bölge olan Sekelistan yaşayan Macar kökenliler özerklik istiyor.

2011’deki nüfus sayımına göre Romanya’da 1,2 milyon Macar kökenli yaşıyor. Bunların neredeyse yarısı ise Sekelistan’da.

Macar kökenliler Romanya’daki en büyük azınlık.

Hırvatistan – Istria

Nüfus: 208.000; Toplam nüfusun %4,9’u

Istria Demokratik Meclis Partisi (IDS) bölge özerklik, ülke genelinde ise merkezi yönetim yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesini talep ediyor.

Istria, Slovakya ve Hırvatistan arasında kalan bir bölgedir.

1991’de Yugoslavya’nın dağılmasının ardından sınırları net biçimde belirlendi.

IDS, sınırların netleştirilmesini, bölgeye özerklik verilmesini ve ulus ötesi bir yönetim tesis edilmesini istiyor.

[Kaynak BBC Türkçe]