HDP’li 2 milletvekilinin milletvekillikleri ‘devamsızlık’ nedeniyle TBMM tarafından düşürüldü.

TBMM tatile girmeden HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün milletvekilliği devamsızlık gerekçesiyle Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 324 oyla düşürüldü.

HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliği de devamsızlık gerekçesiyle Meclis Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 328 oyla düşürüldü.

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden oluşan karma komisyonun, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Sarıyıldız’ın “devamsızlık” nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki raporu geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmüştü.

Sponsorlu

Öztürk adına Sırrı Süreyya Önder, Sarıyıldız adına ise HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş savunma yapmıştı.

Milletvekilleri Yurtdışında Bulunuyor

İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım 2016’da, haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP milletvekilleri Öztürk ve Sarıyıldız’ın yurt dışında olduğunun tespit edildiğini belirtmişti.

Her iki vekil 2016 Ekim ayından bu yana TBMM çalışmasına katılmadı. Bu yüzden TBMM ‘devamsızlık’ nedeniyle milletvekilliklerini düşürdü.

HDP genel merkezi

İç Tüzükte Yer Alan Milletvekillerinin Devamsızlığı Maddesi

MADDE 138– Bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit edilir ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderilir.

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre durumu inceler ve raporunu hazırlar.

Bu raporu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, milletvekilliği düşer. Üyeliğinin düşmesi istenen milletvekili isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur veya kendini bir üyeye savundurur.

Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren 24 saat geçmeden yapılamaz.

Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam 45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir.