Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, öncelikli hedefin enflasyonla mücadele olduğunu ifade ederek, “Maliye politikası, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacak” cümlesini kurdu.

Albayrak, “Enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şokları asgariye indireceğiz” dedi.

Enflasyonla mücadelenin orta vadeli programla ilan edileceğini belirten Bakan Albayrak, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk kabine toplantımızda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Sponsorlu

Twitter hesabından yazılı bir açıklama yapan Berat Albayrak, altı maddelik yol haritasını şöyle açıkladı:

1) Ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz olacak.

2) Maliye politikası, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacak.

3) Ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program’da ilan edeceğiz. Bu plan, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacak. Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara hedefleri esas alarak oluşturulacak.

4) Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak. Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şokları asgariye indireceğiz.

5) OVP çerçevesinde, bütçe gelirleri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız.

6) Maliye politikasındaki bu dönüşüm, bir yandan fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç yönetimini destekleyen makroihtiyati politikalar ile sağlıklı büyümenin de önü açılacaktır.”