Erdoğan’ın Yardımcı Doçentliğin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarını derledik.

İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı’nda konuştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK’e çağrı yaptı “Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya, bunu gözden geçirin” dedi.

Erdoğan’dan Yardımcı Doçent Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkemdeki rektörlerimizden de ricam var, YÖK Başkanımız ile de bunu konuşuyorum, Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya? Şunu bir gözden geçirin. Yardımcı doçentlikle ön kesiyoruz. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var? Ben araştırdığım yerlerde doğrusu böyle bir mekanizma pek görmüyorum. ” dedi.
Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmış. Bir insan doktorayı bitirmişse ona Doçentliğin yolunu açmak lazım. Bu, gerçekten ilmiye sınıfına bir paravan, engel oluşturuyor. Bunu aşmamız lazım ve aşacağımıza inanıyorum.”dedi.

Yardımcı Doçentlik Nedir?

Yardımcı doçentlik, doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlilik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişilere verilen unvandır.

Yardımcı doçentlik, 2547 sayılı kanunla düzenlenen yönetmelikte yer alan öğretim üyeleri unvanları arasında yer almaktadır. Bu kanunda öğretim elemanları, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentler olarak nitelendirilmiştir. Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe atanabilmek için 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartlara sahip olunması gerekir. 2547 sayılı Kanun’un yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkındaki 34. madde hükümü saklıdır.

Sponsorlu

Yardımcı Doçentlik Kalkıyor Mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardımcı doçentliğin bir ön kesme olduğunu söyleyip bu durumun bir paravan gibi araya girip ilmiye sınıfında doçentliğin önünü kesiyor bunu aşmak gerekir dedi.

Muhtemelen Yardımcı Doçentlik kısa zamanda kaldırılacaktır.(Bizim değerlendirmemiz)

Doçent Doktorlar

Erdoğan Üniversitelerin İmkanı Konusunda Şunlara Değindi:

Üniversitelerimiz arasında tecrübe paylaşımını ve öğrenci hareketliliğini artırmamız gerekiyor. YÖK Başkanımızdan ‘Mevlana’ programını ‘Erasmus’ benzeri bir program haline dönüştürmesini rica ediyorum.

Değişim programının sadece bununla sınırlı kalmaması ve ortak diploma programlarının da devreye alınması şart. Hala YÖK’ün 250’ye aşkın ortak diploma programı bulunuyor. YÖK başkanımızdan ricam, en az 15 üniversitemizin, lisans, yüksek lisans ve doktorada ortak diploma çalışmasını başlatmasıdır.

En zeki öğrenciler ve en parlak beyinler batılı eğitim kurumlarına kaptırılıyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadaki en iyi 500 üniversitesi arasında İslam ülkelerinden çok az kurumunun bulunduğuna dikkati çekerek, gençler kendi ülkelerinde kendi üniversitelerinde parlak bir gelecek göremedikleri için giderek artan bir ivmeyle batıya yöneldiklerini ifade etti.

Çoğu zaman okullarını bitiren öğrenciler ana vatanlarına dönmüyor, eğitim aldıkları yerlerde kalıyorlar. Bu durumda alışılan hayat standardından vazgeçememe gibi sebepler mutlaka etkilidir.

Ancak devleti yönetenler olarak bizler, üniversitelerimizin en tepelerindeki isimler olarak da sizlerin, gençlerimizi kendimizden uzaklaştıran asıl sebepler üzerinde düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. İlmi ve fikir hayatımızın çölleşmesine yol açan bu beyin göçünü önleyecek tedbirleri bir an önce hayata geçirmeliyiz.” dedi.