Bu içerikte sizlere yağmurun oluşum evresini ve sağanak yağmurun nasıl oluştuğunu araştırdık.

Sıcaklığın etkisiyle gökyüzüne yükselen su buharı soğuyarak yoğunlaşır ve bu su damlacıklarını oluşturur. Oluşan bu su damlacıkları bir araya gelerek yağmur tanelerine neden olur ve yeryüzüne iner. Bu hava olayına yağmur denir. 

Yağmur oluşması sırasında iki işlem gerçekleşir. Bunlar yoğunlaşma ve buharlaşmadır.

Güneş ışığının etkisi ile su buharlaşarak atmosfere doğru yükselir. Su yükseldikçe soğumaya başlar. Su buharı ısının çok düşük olduğu bir bölgeye gelir.

Sponsorlu

Bu su buharları soğuk hava katmanına rastlar ve havadaki toz parçalarına tutunur. Daha sonra su damlaları haline dönüşür. Bu su damlaları birleşerek bulutları oluşturur.

Su damlacıklarının yeryüzüne düşmesi, yağmur oluşturması için belirli bir büyüklüğe gelmesi gerekir. Bu yüz binlerce su damlacığının birleşmesi anlamına gelir. Belirli büyüklüğe ulaşınca ise yer çekiminin etkisiyle yere düşmeye başlar. Bütün bu işlemler ortalama 1 hafta sürer.

Sağanak Yağmur Nasıl Oluşur?

Sağanak yağmur yağarken ilk taneler her zaman daha iri olur. Bunun sebebi ise yağmur damlalarının yeryüzüne inmeden soğuk ve nemli hava ile karşılaşmasıdır. Soğuk ve nemli hava katmanından geçen damlalar buharlaşmadan yeryüzüne inerler.

Bu sırada hacim yönünden büyüdükleri gibi havanın nemini de aldıklarından dolayı daha da büyürler. Sağanak yağmurda ilk tanelerin daha büyük olmasının nedeni bu olaydır. Ardından gelen damlalar ise nemi azalmış bir katmandan geçtikleri için ilk tanelerden daha küçük olur.

Yağmur

Atmosferde, yani havada yaklaşık 13 milyar ton su buharı bulunur. Bunun hepsinin bir anda yeryüzüne indiğini bir düşünün. Böyle bir şey imkansız. Bu yüzden yağmurun çoğu, yani yüzde 78’i okyanuslar üzerine yağar.

Bunun nedeni, havanın içindeki su miktarının kaynağı hemen hemen aynı oranda okyanuslardan geliyor.

Yağmur bir hava olayıdır. Yazın yağmur yağması herkes tarafından tuhaf karşılansa da yağmur her mevsim yağabilir.