Kısa bilgi: Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarına verilen isimdir.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu’nun o dönem başkenti olan İstanbul’u alarak Rusya’yla güvenli bir erzak tedarik etmek, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirerek askeri ikmal yolu açmaya çalışmıştı.

Başkent İstanbul′u zaptederek Almanya′nın müttefiklerinden birinin savaş dışı bırakılması amaçlanmıştı. Bu yüzden İttifak Devletlerini zayıflatmak amacı ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı’nı seçilmişti.

Ancak yapılan savaşta İtilaf devletleri başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar verdi. Bu yüzden bu savaş tarihte önemli bir harp olarak görülür.

O dönem Osmanlı ordusunun komutanı Mustafa Kemal Atatürk idi.

1Türk Askerleri Düşmanın Denizaltı Gemilerini Gözlemlerken

Marmara denizinde bulunan Osmanlı askerleri denizaltılar için tetikte [Foto: gallipoli.gov.au]

2Savaş Esnasında Hasar Görerek Batan Bir Gemi

Savaş esnasında zarar görerek batmakta olan bir gemi resmi [Foto: Wikia]

3Gelibolu’da Savaş Bölgesindeki Askerler

Gelibolu’da askerler [Foto: mustseeplaces]

4Bir Anzak Askeri Hapisten Çıktıktan Sonra Mezarlıkta Beklerken

Bir Anzak askeri mezarlıktayken [Foto: govt]

5Yeni Zelanda Askerleri Siperlerinde

Yeni Zelanda askerleri siperlerinde beklerken [Foto: Whale Oil]

6Avustralyalı Askerler Savaş Bölgesinde

Avusturyalı askerler savaş bölgesinde – Bir asker toprakta uzanıyor [Foto: gallipoli.gov.au]

7Osmanlı Askeri Savaşa Hazırlık Yaparken

Çanakkale savaşında bir Osmanlı askeri dizili silahların önünde bayrakla poz verirken [Foto: alaturkaonline]

8Şiir

“Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.”
MEHMET AKİF ERSOY