Diyarbakır Valiliği, HDP'nin bugün yapmayı planladığı Sur’a yürüyüş öncesi, ilçede ikamet edenler haricinde, Sur'a girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, bugün saat 12.00’den itibaren ikinci bir emre kadar Sur’da ikamet edenlerin dışında Sur’a bütün girişleri yasakladığını internet sitesinden duyurdu.

“Cumhuriyet’in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Anayasamızın 34. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A (Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilâtının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır…) ve 11/C (İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetini, kamu esenliğini sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır…) maddeleri gereğince, Diyarbakır Valiliği’nin 30.12.2015 tarih ve 2015/3044 sayılı kararına istinaden 02.03.2016 günü saat 12.00’den ikinci bir emre kadar, ilimiz Sur ilçesinde ikamet eden vatandaşlarımızın haricinde, diğer şahısların Sur ilçesine girişleri yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri, ilimizin huzur ve güvenliği açısından önem arz etmektedir.”

[Fotoğraf: Abdülkadir Konuksever / Al Jazeera Türk]
[Fotoğraf: Abdülkadir Konuksever / Al Jazeera Türk]
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakırlıları bugün Sur’a yürümeye çağırmıştı.

Sponsorlu

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ise bu çağrı üzerine halktan, izinsiz gösteri ve yürüyüşlere katılmamasını istedi.

İnfografik: Al Jazeera
İnfografik: Al Jazeera