Bakara suresinin 153. ayetinde sabır konusundan şöyle bahsedilmiştir:

“Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’dan yardım isteyin. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir.”

BAKARA Suresi 153. ayet

Sabret! Gönlüne hüzün düşmüşse, hala umut vaad ediyorsundur hala sevmeyi değer vermeyi biliyorsundur ve hala merhamet ve vicdan sahibisindir.

Sponsorlu

Sabret! İçine akan yaşların varsa, toprağın hala taze ve sulanacak bir tohum var demektir. Yeşerip filizlenecek çiçek çiçek açacakmış kokular yayacak iklim iklim dağılacak büyüyüp, gölgesi bile bir fayda sağlayan bir çınar olacaktır.

Sabret! Canın yanıyorsa, aşka bir yol vardır hala, yol belli yön bellidir. Bulacak gücün vardır hala, sızlıyorsa yüreğin alacak haberlerin vardır bir yerde.

Sabret! Çökmüşse ömrüne karanlık, doğacak güneşin vardır, kırılmışsa dalların gövdene şükrün vardır, birikmişse efkarın dağıtacak rüzgarın vardır. Batıyorsa dikenler açacak güllerin vardır.

Sabret! Yakıyorsa yüreğin ateşi söndürecek göz yaşın vardır, dinmiyorsa göz yaşın affedilecek günahın vardır.

Allah Sabredenlerle Beraberdir! Sabret! (Lâ Tahzen! Innallâhe Meassabirin) 

Sabret! Korkutuyorsa karanlık daha vakt-i seher var, dinmiyorsa sıkıntın huzura davet var, yetmiyorsa avucunda gizli duaların var. Yoksa dayanacak gücün dayanmaya yetecek inancın var, Hakka koşacak imanın var.

elif-harfiZalime karşı Elif gibi dik, Allah’a karşı vav gibi ol.

Yoksa sesini duyan çığlıklara bedel sükutun var, üzülme sadaka yerine geçen tebessümün var. Kanayan yaraların mı var dert etme hepsini saracak Rabbi Rahim’in var!

Tefekkür et, tevekkül et (Bir iş için gerekeni yaptıktan sonra sonucunu Allah’a bırakmak), teessür et (Üzüntü ve kederle iki büklüm olma), tahassür et (Hasretle yanıp yakılma) ama dert etme dua et. Allah Sabredenlerle Beraberdir

Sabrın sonu selamet!
via haber