Her yıl 21 Mart’ta baharın gelişini kutlamak amacıyla Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanan Nevruz bayramı sadece ülkemizde değil dünyanın bir çok ülkesinde kutlanıyor. Anadolu yaşayan Türkler, Arnavutlar, Azeriler, Gürcüler, Karakalpaklar, Kazaklar, Farslar, Kırgızlar, Kürtler, Türkmenler ve Zazalar Nevruz’u yeni bir yıla geçişin müjdeleyicisi olarak görürler.

Doğu Türkistan'da Nevruz Bayramı kutlanırken
Doğu Türkistan’da Nevruz Bayramı kutlanırken
NEVRUZ KELİMESİNİN ANLAMI

21 Mart günü özel bir gün çünkü gece ve gündüzün eşit sürede yaşandığı tek gün. Nevruz isminin aslı ise Farsça’dan gelir. Farsça’da nev:yeni, ruz:gün demektir. Yani Nevruz’un anlamı Yeni Gün’dür veya Gün Işığı anlamına da gelmektedir. Nevruz Bayramı bu amaçla kutlanır. Kürtçe’de ise Newroz olarak isimlendirilir.

KÜRTLERDE NEWROZ, TÜRKLERDE NEVRUZ NASIL KUTLANIR?

Nevruz kelimesi Türklerde, Newroz kelimesi ise Kürtlerde baharın gelişinin kutlandığı bayrama verilen isimlerdir.

Türklerde Nevruz, (Göktürklerin) Ergenekon destanından bu yana demirden dağı eritip özgür olarak dışarı çıkmalarını, baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil etmektedir.

Kürtlerde ise Newroz bayramının kutlanmasının nedeni ise yine Türklerde olduğu gibi benzerlikler taşıyor. Kürtlerde de yine baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eder. Fakat Kürtlerde Demirci Kawa efsanesi Newroz bayramına bu kadar önem verilmesine neden oluyor. Dehak adında bir zalimin elinden kurtarılan Kürt çocuklarının ardından dağ başında yakılan bir ateşin başında halaya duran bir kutlamadan günümüze değin gelmiştir.

1NEWROZ KUTLAMALARINDA ATEŞİN ÜSTÜNDEN ATLANIR

Nevruz(Newroz) kutlamaları

2NEWROZ KUTLAMALARINDA GELENEKSEL RENKLER İLE BOYANILIR

Nevruz(Newroz) kutlamaları

3NEWROZ KUTLAMALARINDA ATEŞİN ÖNEMİ BÜYÜKTÜR

Nevruz(Newroz) kutlamaları

4DİYARBAKIR NEWROZ KUTLAMALARI

Nevruz(Newroz) kutlamaları

5NEWROZ KUTLAMALARINA HER YAŞTAN İNSANLAR GİDER

Nevruz(Newroz) kutlamaları

6NEWROZ KUTLAMALARI BAHARI SELAMLAR

Nevruz(Newroz) kutlamaları

7DİYARBAKIR NEWROZ KUTLAMALARI

Nevruz(Newroz) kutlamaları

8NEWROZ KUTLAMALARI

Nevruz(Newroz) kutlamaları