MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan’ın da aralarından bulunduğu 4 milletvekili partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yazılı bir açıklama yaparak, bu vekillerin kamuoyu önünde yaptığı bazı açıklamalardan dolayı disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

İncelemede bu isimlerin MHP parti tüzüğüne aykırı hareket ederek 11. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarla bağdaşmayan birçok eylem ve söylemi ile anayasa değişikliğine dair kanun teklifi öncesinde ve sonrasında partinin yetkili organlarının aldığı ve belirlediği karar ve politikalara aykırı biçimde görüş ve beyanda bulunduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak MHP cephesinde görüş aykırılıkları olduğu daha önce de görülmüştü.

Sponsorlu

MHP’den Yapılan Açıklama Şöyle:

“Partimiz üyeliği ile bağdaşmayacak şekilde başka platformların kurulmasını desteklemek, bu kapsamda partimiz disiplin ve hiyerarşisine aykırı biçimde başkaca siyasi partilerin değişik kademedeki temsilcilerine ziyaretlerde bulunmak suretiyle partimiz tüzüğünün disiplin hükümlerini ihlal ettikleri iddiasıyla; Parti tüzüğümüzün 78/4e-h maddelerini ihlal mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmişlerdir.”