Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin yönetim şekli, idari yapısı, iktisadi yapısı, askeri gücü, istihbarat birimi, sosyolojik yapısı ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin içerisinde bulunan şehirler vb. bütün bilgileri sizin için derledik.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimin Yönetim Şekli ve İdari Yapısı:

Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin Yönetim Şekli Parlamenter demokrasidir. Halk egemenliğine dayanan bu yönetim biçiminde Parlamenter Sistem denir.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi haritası

Bölgesel yönetimde yaşayan halklar dört yılda bir temsilci seçer. Bu temsilciler parlamento da oy almış kitleleri temsil eder. Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde dört yıl arayla gerçekleşen bu seçimlerde aynı zamanda halk kendi hükumetlerini ve başkanını da seçer.

Her temsilcinin alması gereken asgari bir oy oranı vardır. Bu oy oranını yakalayamayanlar ise temsilci olamaz. Bölgesel yönetim içinde bulunan ve nüfusları oldukça az olan etnik gruplara ise bunun için kota yöntemi uygulanır.

Sponsorlu

Seçimlerde azınlıklar için uygulanan temsiliyet yöntemi şöyledir: Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde yaşayan azınlıklar bir temsilcinin alması için gereken oy oranına sahip olmasalar bile meclis onlar için en fazla oy oranını yakalamış olan kişileri temsilci olarak kabul eder.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminde, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde olduğu gibi yazılı anayasa mevcut değildir. Mahkemelerin verdiği kararlar yazılı olmayan kurallar (Gelenek-görenek, örf ve adetler) ve insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde ele alınır.

Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren siyasi partiler; Kürdistan Demokrat Partisi veya KDP (Mesut BARZANİ), Değişim Hareketi (Neçirvan MUSTAFA), Sosyalist Parti (Muhammed Hacı Mahmud), Kürdistan Yurtsever Partisi veya KYB (Celal Talabani), Kürdistan İslam Birliği (Ali Bapir). Bu partilerin yanında oldukça irili ufaklı yerel ve azınlık partileri de vardır.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin dahil olduğu uluslararası  örgütler: ABEDA , AFESD, AMF, CAEU, FAO, G – 77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, PAB, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, İKÖ, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNDP, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO ve WTO (gözlemci).

Kürdistan Bölgesel Yönetimine bağlı peşmerge güçleri
Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin resmi adıyla kullandığı Kürdistan bayrağı:

Arka planda, birbirine paralel ve eşit olarak sırasıyla kırmızı, beyaz ve yeşil üç renk şeridi, bunların odağında koyu sarımsı renkle toplam 21 saçaklı Mezopotamya güneşi bulunmaktadır.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin İktisadi Yapısı

Bölgesel yönetiminin en büyük gelir kaynağı petrol ve doğalgazdır. Bölgesel yönetimde gerçekleşen günlük petrol ihracatı 50 bin ile 150 bin varil arasındadır. Bununla birlikte belli bölgelerde büyük çapta olmasa bile tarım ve hayvancılıkta yapılır.

Daha çok Erbil ve Süleymaniye merkezli olarakta sanayi tesisleri gözle görülür bir gelir sağlıyor.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin Askeri Gücü ve İstihbarat Birimi

Peşmergeler, 2014 yılının Haziran ayından itibaren başlayan IŞİD ile olan savaşında ciddi anlamda başarı sağlamışlardır. Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin topraklarına Irak’ın Kerkük ili başta olmak üzere daha birçok il ve ilçesini katmıştır.

Peşmerge Komutanlığının en özel kuvveti olan Peşmerge Zerevani Özel Kuvvetleri bu savaşta kritik bir rol üstlenmiş olup savaşın kaderinin tayin etmiştir. Peşmerge Zerevani Özel Kuvvetlerinin başında olan General Aziz Weysi’dir.

Resmi istihbarat servisi Kürtçe savunma anlamına gelen Parastin örgütüdür. Başında Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani bulunmaktadır.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin Sosyolojik Yapısı

Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin son derece kozmopolit bir yapısı vardır. Kürtlerin dışında birçok etnik halk ve dini inanç burada yaşarlar. Bunlardan birkaçını sıralamak gerekirsek; Türkmenler, Araplar, Şabekler, Yahudiler, Şiiler, Sünniler, Ezidilerdir.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin Şehirler

Kuzey Irak’ta bulunan Erbil kenti

ERBİL (HEWLER): Bölgesel yönetimin başkenti olan şehirdir. Nüfusu Kürtler, Türkmenler, Araplar, Keldani ve Süryani Hristiyanlardan oluşur. Nüfusu 2 milyon civarındadır.

Erbil iline bağlı bulunan Revandiz ilçesi sahip olduğu muhteşem doğasıyla turistlerin en çok ziyaret ettiği yerdir.

SÜLEYMANİYE: Kevize ve Külezer’de sıradağlarının ortasındadır. Nüfusu 1 milyon civarındadır. Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin kültürü ve sanat bakımından en önemli şehri olarak gösterilir.

DUHOK: Nüfusun büyük bir çoğunluğunu Kürtler, Keldaniler, Asuriler ve Ermeniler oluşturur.Yaklaşık olarak 700 bin civarındadır. Sahip olduğu doğal yapısından dolayı her yıl insanlar buraya geziler düzenlemektedir.

KERKÜK: Son derece kozmopolit ve tarihi bir yer olan Kerkük’ü biz daha çok sahip olduğu petrol ve doğalgaz rezervleriyle bilinir. Kerkük’te Kürtlerle birlikte Türkmenler ve Araplar gibi etnik gruplarında yanında birçok dini inanç ve mezhepte bulunur. Nüfus sayısı tahmini rakamlara göre 1.8 milyondur.