Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ağustos ayına dair yaptıkları açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Pazar

Buna göre, 4 kişilik bir yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarı yani yoksulluk sınırı 5.904 TL olarak belirtildi.

Raporda döviz, elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarındaki artışın temel gıda maddelerine de yansıdığı, geçim şartlarının daha da ağırlaştığı belirtildi.

Sponsorlu

Türk-İş araştırmasına göre mutfak enflasyonundaki 12 aylık artış yüzde 20,45 civarında.

Açlık sınırı, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına göre hesaplanıyor.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2018 Ağustos ayı sonucuna göre:

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.812,47 TL,
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.903,80 TL,
  • Bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.225,54 TL olarak hesaplandı.

Araştırmada, dört kişilik bir ailenin fizyolojik ihtiyaçları ile tutarlı, yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak için gerekli olan kalori sayısı ve bunu karşılayacak besinlerin cins ve miktarı temel alınmakta.

Ankara’da çalışanların yoğun olarak alışveriş yaptıkları market ve semt pazarları ayda iki-üç kez dolaşılarak fiyatlar derlenmekte ve yapılması gereken asgari düzeydeki gıda harcaması tutarı hesaplanmakta.

Para

Türk-İş raporunda şu ifadelere de yer verildi:

“Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı açıktır. Aileler, düşük düzeydeki geliriyle beslenme ve beslenme dışı harcamaları karşılayabilmek için çeşitli malların fiyatlarını da dikkate alarak tüketim malları arasında tercihte bulunmak zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman fiyatı yüksek olan gıda maddeleri yerine fiyatı düşük olan gıda maddelerini seçmektedir.

Bu durumda olan aileler, büyük bir olasılıkla beslenme dışı harcamalarının (kira, ulaşım, yakıt, elektrik ve benzerleri) bir kısmını da beslenme harcamalarından kısarak elde edebilmektedir.

Sonuçta, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olması, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenme yapmasına yol açmaktadır.

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı tutarları ile elde edilen gelir arasındaki fark, çalışanların içinde bulunduğu geçim sıkıntısının boyutlarını ortaya koyan önemli bir gösterge olmaktadır.”

Türk parası [Foto: REUTERS/Murad Sezer]
[Via Türk-İş]