AİHM, Selahattin Demirtaş davasıyla birlikte Türkiye’yi ilk kez Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18. maddeyi ihlal etmekten suçlu buldu.

Türk yargıç Işıl Karakaş 18. madde ihlali ile ilgili olarak karşı oy kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutukluluğunun “özgürlük ve güvenlik hakkı”, “makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkı” ile “serbest seçim hakkı”nın ihlal edildiğini söyleyerek Selahattin Demirtaş’ın salıverilmesine hükmetti.

Sponsorlu

AİHM, kişi hürriyetinin ihlali başlıklı AİHS’in 18. Maddesine dayalı bir mahkumiyet kararı verdi.

Bu, Türkiye için bu maddeden ilk mahkumiyet oldu.

Söz konusu karara göre Demirtaş’ın, muhalif kimliği nedeniyle tutuklandığı iddiası AİHM’de karşılık bulmuş oldu. Türk yargıç Işıl Karakaş 18. madde ihlali ile ilgili olarak karşı oy kullandı.

AİHS’in 18 maddesi şöyle: “Bu Sözleşmenin hükümleri gereğince, sözü edilen hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir.”