Bu içerikte sizlere büyü hakkında bilgiler verdik.

Günümüzde insanlar büyü hakkında “gerçeklikten uzak, hayali bir eğlence ortamı” derler. Bu yanlış düşüncenin oluşmasında Hollywood sinema filmlerinin büyük bir etkisi vardır.

Halbuki gerçek hiç de öyle değildir. Hayat, bir film değildir ve büyü meselesi de kesinlikle bir senaryodan ibaret  görülemez. İşin aslı çok daha ciddidir ve derin bir incelemeyi zorunlu kılıyor.

Peki Büyü Var Mıdır?

Kur’an Kerim’de geçen ayetlerle, İslam ulemasından bir çok alimin konu ile ilgili yorumları ve binlerce hayat deneyimi şüpheye yer bırakmayacak ölçüde büyünün varlığına ispattır.

Sponsorlu

Büyü Nasıl Bozulur Hangi Dualar Okunur?

Büyü bozma duaları, günlük hayatta sıkça okumamız gereken önemli dualardır. Büyü, biz farkında olmadan da hayatımıza her an etki edebilecek güçlerden biridir.
Büyü bozma dualarına geçmeden önce büyü belirtilerinin neler olduğuna bakmakta fayda vardır. Çünkü sorunun çözümüne geçmeden önce teşhis yapmak daha makuldür.

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Büyü belirtileri büyünün olup olmadığına dair önemli bilgiler sunan verilerdir. Fakat bilinmelidir ki bazı insanlarda bu belirtilerden hiçbirisi görülmeyebilir.

 • Kesici aletlerden korkma
 • Tekrar eden devamlı rüyalar
 • Aşırı yeme isteği ya da aşırı iştahsızlık
 • Düğmeleri yanlış ilikleme ve elbiseleri tersten giyme
 • Yoğun biçimde kendisini hissettiren uyku isteği
 • Evcil hayvanların kişiye yönelik anormal davranışları
 • Unutkanlık halinin yoğunlaşması
 • Konuşma biçiminde ciddi düzensizlik
 • Eşyaların sık sık kaybolması
 • Kişinin girdiği herhangi bir ortamın kasvetli bir havaya bürünmesi
 • İstem dışı dalgınlık ve içe kapanma nöbetler
 • Kuran ayetleri okunduğunda ortamdan kaçıp uzaklaşma eğilimi

Burada sıralanan belirtilerin en az 3 tanesi aynı anda gözlemlenirse büyü yapıldığına kanaat getirilebilir. Aksi durumda korkulacak bir şey yoktur ve kişi sadece vesveseye kapılmıştır.

Büyüyü Bozmak İçin Ne Yapılır? Büyü Bozmak İçin Okunan Dualar Hangileridir?

Büyü bozma duası, Kuran’daki iki kısa surenin art arda okunması ile ortaya çıkmış bir duadır. Bu sureler Felak suresi ile Nas sureleridir. Büyü bozma duaları, günlük hayatta sıkça okumamız gereken önemli dualardandır. Büyü, biz farkında olmadan da hayatımızda her an etkili olabilecek güçlerden biridir.

Eüzubesmele çekilir ve ardından kelime-i tevhid okunur. Ardından önce Felak suresi okunur ve hiç ara vermeden Nas suresine geçilir. Nas suresine geçmeden önce de Eüzubesmele ve kelime-i tevhid okunur. Yani tam sıralama şu biçimde olacaktır:

 1. Eüzubesmele
 2. Kelime-i tevhid
 3. Felak suresi
 4. Eüzubesmele
 5. Kelime-i tevhid
 6. Nas suresi

Yukarıdaki sıraya uygun okuma 1 adet büyü bozma lafzı olarak değerlendirilir. Büyü bozmak için bu lafız tam 11 defa peş peşe okunmalıdır.

Okuma bittikten sonra büyü bozma duasının hatim (son) kısmı şu orijinal lafızlarıyla okunur:

“Bismillahi la yedirru maasmihi şeyun fil ardi ve la fis semai ve hüves semiül alim.”

Bu hatime duası da bittikten sonra “amin” denilerek eller yüze sürülür ve dua tamamlanmış olur.

Bu dua sayesinde Allah’ın izniyle en kötü ve etkili büyüler bir çırpıda hükümsüz kalır. Felak ve Nas süreleri Kur’an’ın en kısa surelerindendir. Buna binaen sabah ezanı sonrası başlanan dua, güneş doğmadan önce rahatlıkla bitirilebilir. Allah’ın da izni ile ertesi güne büyünün tesiri olmadan başlanır.

Kur’an’daki hangi surenin büyü bozma uygulamalarında hangi işlevde kullanıldığına dair şunlar söylenebilir:

 • Bakara suresi: Her türlü sihri def eder.
 • Rad suresi: Hüddamlardan korur.
 • Fatır suresi: Cin ve taifesinden kişiyi korur.
 • Rahman suresi: Aileye zarar veren büyüleri def eder.
 • Cin suresi: 7 defa okunduğunda cinlerin şerrinden korur.
 • Nas suresi: Farz namazlarından sonra okunursa kişiye büyü ile alakalı bir zarar gelmez.
 • Felak suresi: En etkili büyü bozma duası hükmündedir. Zaten konusu da büyü meselesidir. Büyücülerin şerrinden Allah’a sığınmayı anlatır. En güçlü büyü bozma süresidir.

Kara Büyü Nedir?

Kara Büyü nedir, nasıl bozulur?

Büyülerin bir kısmı doğrudan doğruya kişiye zarar vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu tür büyülere kara büyü denir. Kara büyülerde kişilerin ayrılması, sakat kalmaları hatta ölmeleri amaçlanmaktadır. Bu yüzden son derece tehlikeli büyülerdir.

Kimi büyüler de vardır ki iyilik  amacıyla yapıldıkları iddia edilir. Bu tarz büyülere akça büyü denir. Akça büyülerin belirtildiği gibi faydalı ve zararsız olduğu görüşü kesinlikle yanlıştır. Çünkü akça büyülerin olumsuzlukları hemen ortaya çıkmamakta ve bir süre sonra tesirleri görülmektedir.

Büyü bozma duası ister kara büyü olsun ister akça büyü olsun bütün büyü türlerine karşı son derece etkilidir.

Büyü Yapmaktan Uzak Durmalı ve Her Fırsatta Duaya Koşmalı

Büyüyle uğraşmayı Allah yasaklamıştır ve yedi büyük günahtan biri olarak kabul edilmiştir. İslam tarihinde sık sık büyücülerin çeşitli yöntemlerle cezalandırıldığına  tanık olunmuştur.

Buna karşılık Müslüman ülkelerde maalesef büyüye yönelen çok sayıda insan vardır. Büyünün en fazla tercih edildiği alan aşk konusudur. Aşık etme ve bağlama büyüleri yaygın olan büyü çeşitleridir.

Fakat büyü gibi karanlık bir metodu uygulayıp günaha bulaşmak yerine dua etmenin emin yoluna başvurmak çok daha isabetli bir karar olacaktır.