Anayasa Mahkemesi (AYM) yüksek yargıda düzenleme yapmayı içeren “Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un iptalini isteyen CHP’nin açtığı davayı, söz konusu kanunun henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığını gerekçe göstererek reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi

Açıklanan ret gerekçesinde, Anayasa’da yer alan 151’inci maddede AYM’nin doğrudan iptal davası açma hakkının, iptali istenen yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 60 gün sonra düşeceği kuralına dikkat çekildi. “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”un ilgili maddesinde de benzer düzenlemelerin yer aldığı ifade edilen karar gerekçesinde, şunlar belirtildi:

“İptal davasının açıldığı günlerde, Anayasa’da ve ‘Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’da öngörülen iptal davası açma sürelerinin henüz işlemeye başlamadığı açık olduğundan süresinden önce açılan iptal davasının incelenebilmesi ve dava konusu kuralların Anayasa’ya uygunluk denetiminin yapılabilmesi mümkün değildir. Belirtilen nedenlerle bu aşamada incelenmesi mümkün olmayan iptal davasının reddi gerekir.” ifadeleri yer aldı.

Sponsorlu